Spousta úřadů a dalších veřejnoprávních institucí využívá technologie od Microsoftu. Prakticky nejvíce rozšířené komplexní řešení Microsoft365, dříve Office365, ale semtam se také ještě objeví uvnitř provozovaný Sharepoint on-premise. Nicméně právě ve využívání veškerého potenciálu Sharepointu v úřadu jsou velké rezervy.

Proto ve spolupráci s Microsoftem ČR a dalšími partnery znalými těchto technologií v rámci EGdílny pod vedením SystemBoostu vytváříme rozsáhlé ale praktické metodické a návodné dokumenty pro zvýšení potenciálu používání Sharepointu zejména pro jednoduše nasaditelné a realizovatelné úlohy. Existuje mnoho robustních řešení vystavěných nad Sharepointem, těm se ale věnovat nechceme, naopak se chceme věnovat těm úlohám, které dosud nejsou pokryty dodavatelským trhem a nebo se dají v úřadu nejlépe realizovat vlastními zdroji.

Našim cílem je úřadům poskytnout stravitelnou formou podklady pro větší využití Sharepointu a tím omezit nutnost nakupování si jednoúčelových aplikací, které si sami úřady mohou technologiemi Microsoftu udělat. Prakticky výstupy vytváříme pro potřeby kupříkladu Magistrátu hlavního města Prahy, Státního fondu dopravní infrastruktury a některých ministerstev, chceme v tom úzce spolupracovat s Digitální a informační agenturou aby naše výstupy byly obecně použitelné.

Připravené či připravované výstupy

  1. Stručný popis potenciálu funkcionalit Sharepointu se zaměřením na jednoduše realizovatelné úlohy (nejen) v úřadu
  2. Metodický návod jak si v rámci Sharepointu navrhnout, připravit a vytvořit evidence a jednoduché evidenční aplikace
  3. Konkrétní návody a aplikace na tvorbu jednoduchých evidencí pro potřeby IT útvaru a architektury a řízení
  4. Dekompozice a zadání pro potenciální dodavatele a firmy pro nástroje nad Sharepointem opravdu využitelné v úřadech a veřejnoprávních institucích
  5. Konzultace a poradenská činnost pro používání Sharepointu v těchto organizacích, ale třeba i v neziskovém sektoru

Příspěvky k projektu