Co je to EGdílna a co dělá?

S digitalizací a eGovernmentem se dnes potýkají nejen soukromé firmy, ale i veřejné instituce jako jsou úřady. Digitalizace má přinést efektivitu, snížení nákladů a zjednodušení procesů, ale v praxi to nemusí být tak jednoduché. Úřady se často potýkají s nedostatkem zdrojů, vzdělávacími bariérami, technickými překážkami a komplexními zákony a povinnostmi. Právě zde může pomoci EGdílna.

EGdílna je uskupení, které se snaží usnadnit práci úřadům v oblasti digitalizace a eGovernmentu. Cílem EGdílny je poskytovat otevřené a veřejně přístupné materiály jako jsou učební texty, metodiky, modely architektury a další. Tyto materiály mají pomoci úřadům porozumět složitým zákonům a povinnostem v oblasti digitalizace a eGovernmentu a usnadnit jim tak vstup do digitálního světa. Vytváříme tyto materiály ve spolupráci s odborníky z různých oblastí, jako jsou právo, informační technologie, ekonomika a další. Díky tomu jsou materiály vytvářeny z různých pohledů a zohledňují celou škálu potřeb úřadů. Materiály jsou k dispozici zdarma na webových stránkách EGdílny a jsou vytvářeny pod Creative Commons licencí, což umožňuje jejich široké využití. Kromě poskytování materiálů EGdílna také chce organizovat workshopy, semináře a konference, které mají pomoci úřadům porozumět složitostem digitalizace a eGovernmentu a představit jim nové technologie a trendy. EGdílna také spolupracuje s jednotlivými úřady a pomáhá jim vytvářet konkrétní projekty v oblasti digitalizace a eGovernmentu. Jsme také aktivní na mezinárodní scéně a spolupracujeme s podobnými organizacemi v jiných zemích. Díky tomu mohou úřady získat informace o tom, jak se digitalizace a eGovernment řeší v jiných zemích a jaké jsou tamní zkušenosti a úspěchy. Spolupracujeme s Digitální a informační agenturou a jejími kompetenčními centry. Mimo jiné se podílíme na vzniku standardů a metodik v oblasti digitalizace a eGovernmentu. Spolupracuje s dalšími organizacemi, aby vypracovala společné standardy a doporučení, která mohou úřady využít při plánování a implementaci svých projektů. To usnadňuje úřadům práci a zvyšuje efektivitu jejich digitálních projektů. Kupříkladu tvoříme referenční architektonické modely pro EA architektury veřejné správy a pomáháme s tím i úřadům.

Důležitým aspektem práce EGdílny je také zvyšování povědomí o digitalizaci a eGovernmentu mezi veřejností. Organizace se snaží vysvětlit výhody digitalizace a eGovernmentu a ukázat, jak mohou lidé využít digitální služby pro rychlejší a efektivnější vyřizování svých záležitostí s úřady. EGdílna se také věnuje vzdělávání odborníků v oblasti digitalizace a eGovernmentu. Nabízí kurzy, školení a eLearning , které pomáhají zlepšit znalosti a dovednosti lidí, kteří pracují na digitálních projektech v úřadech. Kromě toho spolupracuje s vysokými školami a univerzitami, aby zlepšila vzdělávací programy v oblasti digitalizace a eGovernmentu. Cílem je připravit studenty a budoucí odborníky na úspěšné řešení výzev, které s sebou digitalizace a eGovernment přináší. V dnešní době je digitalizace a eGovernment nezbytným krokem, aby se veřejný sektor přizpůsobil moderním technologiím a potřebám občanů. EGdílna pomáhá úřadům překonat bariéry a zvýšit efektivitu jejich digitálních projektů. Je to nezbytná podpora, která pomáhá úřadům poskytnout lepší služby a zlepšit vztah s občany.