Na webu Národní architektury vydalo OHA nové pokyny stran sdílení údajů v propojeném datovém fondu, tedy výměna údajů mezi agendami a agendovými informačními systémy. Nová stránka Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů obsahuje vysvětlení a postupy, jak na to, vychází také a je v souladu s příslušným kontrolním seznamem v rámci EG postupů. A OHA také přitvrzuje a je na úřadech, aby se těmito věcmi začaly včas řídit.