Transformační zákon (471/2022) je důležitou součástí tzv. “nového legislativního rámce EG”. Spousta věcí přechází na zcela novou DIA agenturu a mění se i pár dalších důležitých kousků puzzle k digitalizaci. My jsme tento zákon již promítli do mapy povinností a ta je tak aktuální a přináší spoustu zajímavého.

Těsně před koncem roku 2022 vyšel ve sbírce takzvaný Transformační zákon, tedy zákon 471/2022. Tímto zákonem se především zřizuje Digitální a informační agentura, které se předávají pravomoci ohledně celého ICT veřejné správy a eGovernmentu. Dále se zřizuje Správa státních služeb vytvářejících důvěru, která bude státu a jeho orgánům poskytovat některé služby EIDAS. A také se zpřesňuje a zpřísňuje pár povinností a to zejména stran řízení ICT a informačních systémů. Jde o novelu docela rozsáhlou co se týče změn, obsahuje více než 1400 změn - ve většině jde o slovíčkaření spojené s přenosem pravomocí na DIA, ale jsou zde i další změny.

My jsme intenzivně pracovali na aktualizaci povinností v Mapě EG povinností a tak si již dnes můžete užít jejich aktuální (či dokonce budoucí) verzi platnou právě podle zákona 471/2022. Změn je celkem 208, z toho 180 povinností se změnilo a 28 je zcela nových. Víc jak 160 povinností má teď nově Digitální a informační agentura, tyto povinnosti se přesunuly zejména z Ministerstva vnitra a Správy základních registrů (která mimochodem zaniká), ale vnitro si pár specifických věcí ponechalo, jako je třeba správa Registru obyvatel. DIA tedy bude mít rozhodně co na práci. A vy v úřadech defacto také, protože se toho mění opravdu dost. Pokud vás zajímá, co vše DIA dělá (bude dělat) a co se změnilo, už teď to tedy najdete v plně aktualizované Mapě povinností.