Využití UI ve zlepšování českého legislativního rámce eGovernmentu

Pokoušíme se využívat umělou inteligenci pro analýzu, zlepšení a optimalizaci a vylepšování vysvětlení O právním a legislativním rámci elektronizace veřejné správy v České republice. Umělé inteligenci postupně předkládáme jednotlivé právní předpisy z tohoto legislativního rámce a snažíme se ji přimět k tomu, aby pochopila vazby mezi nimi a aby dokázala vysvětlovat jednotlivé aspekty naplňování legislativních povinností. V druhém kroku zpřístupňujeme celý právní řád České republiky již předtrénované umělé inteligenci a s její pomocí hledáme určité nedostatky a nebo nekonzistence a snažíme se hledat návrhy jejich řešení.

Co o tom říká sama UI

Zeptali jsme se samotné UI “Jak může umělá inteligence pomoci při pochopení a zlepšení legislativy k eGovernmentu?”

🤖 Umělá inteligence (UI) může být velmi užitečná při pochopení a zlepšení legislativy v oblasti eGovernmentu, protože může analyzovat velké množství dat a poskytnout užitečné informace a návrhy pro zlepšení procesů. Například, UI může být použita k analýze stávajících právních předpisů a případů, aby identifikovala oblasti, které vyžadují zlepšení. Tím může pomoci zlepšit efektivitu a transparentnost vládních procesů a snížit náklady na administrativu. UI může také být použita k predikci výsledků zákonů a nařízení před jejich přijetím. To umožňuje vládním orgánům plánovat a vyhodnocovat dopady nových zákonů a regulací předtím, než jsou oficiálně zavedeny. Dále, UI může být použita k monitorování a analýze dat o účinnosti vládních programů, aby mohla být provedena úprava a zlepšení těchto programů v budoucnu. UI také může pomoci zlepšit přístupnost a srozumitelnost zákonných předpisů pro občany, kteří nemají právní vzdělání. Například UI může být použita k automatickému překladu zákonů do různých jazyků, aby byly přístupné pro občany, kteří nemluví v oficiálním jazyce. Celkově lze říci, že UI může hrát důležitou roli při zlepšování a inovaci právních předpisů a procesů v oblasti eGovernmentu, což může vést k větší efektivitě, transparentnosti a srozumitelnosti vládních operací a usnadnit život občanům.

Co s UI k legislativě konkrétně děláme?

  • Trénujeme UI na českém právním řádu a to zejména na klíčových EG zákonech
  • Předkládáme UI úplná znění zákonů a jejich budoucí verze a hledáme důsledky změn
  • Snažíme se, aby UI pochopila legislativní rámec eGovernmentu a fungování veřejné správy a aby byla schopna správně vnímat a chápat vztahy a souvislosti mezi jednotlivými předpisy
  • Učíme jí schopnost odpovídat na otázky týkající se eGovernmentu

Stav trénování

800 testovacích iterací, 110 skutečných dotazů, 65% úspěšnost