Vyznat se v džungli právních předpisů vůbec není snadná záležitost. Navíc aby to nebylo tak jednoduché, tak se nám předpisy neustále mění a tak je velice obtížné i pro odborníky na danou oblast sledovat, co se zase změnilo a rozebrat si, co to pro nás konkrétně přinese. Samozřejmě si můžete přečíst novelizované znění a nebo třeba na portálu ZPL si dokonce zobrazit jakési revize právního předpisu, ale co si budeme povídat, jen z novelizačních bodů toho taky moc nevyčtete. I my jsme se v začátcích setkávali s velkým nepochopením, když jsme se bavili o novelizacích EG zákonů a tak jsme si vymysleli rozbor změn legislativy.

My jsme v roce 2018 začali s takovým na první pohled šíleným nápadem a to je při každé významnější změně právních předpisů elektronizaci veřejné správy vypracovat rozbor těchto změn a to ve formě strukturovaného dokumentu se zjednodušeným textem v odrážkách. Vůbec poprvé jsme si tento mechanizmus prezentace změn předpisů vyzkoušeli na zcela novém zákonu o právu na digitální služby. Ten totiž kromě samotného hlavního zákona obsahoval i změnu několika desítek předpisů, aby myšlenky práva na digitální služby vůbec bylo možno v prostředí veřejné správy naplnit. Byla to tak významově obrovská novela, která ovšem nebyla nejpřehlednější. To se nedá nic dělat, co svět světem stojí ještě nikdo nevymyslel skutečně čitelný a srozumitelný mechanismus změny zákonů, to vůbec není problém jen naší země. Původně interní dokument, který vznikal ještě v rámci OHA se rychle rozšířil a jak postupovaly úpravy dalších EG zákonů, zpracovávali jsme další rozbory.

Nyní najdete v sekci Legislativa na webu EG metodiky již Rozbor celého zákona 12/2020 PDS, Rozbor celého zákona 261/2021 DEPO a Rozbor celého zákona 471/2022 Transformační zákon.

Co bylo původně tak trochu nouzové řešení se zdá se zalíbilo i ve veřejné správě. V podobném duchu totiž i ministerstva jako předkladatelé a gestoři legislativních úprav začaly vytvářet svoje rozbory a metodiky k legislativě. Kupříkladu dokument Rozbor změn legislativy ke spisové službě vytvořil Odbor archivnictví a spisové služby pro větší přehled, co vše se mění zejména s příchodem nové vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby a novelizace Národního standardu. A podobné dokumenty s jednoduchým a srozumitelným přehledem změn se vytvářejí i na Ministerstvu průmyslu a obchodu a na Ministerstvu zdravotnictví.

Jak je vidět, tak i zdánlivě nouzový nápad se může ujmout a může mít velký přínos. A kdo by chtěl s tvorbou takového rozboru metodicky pomoci, může se na nás samozřejmě obrátit a my mu rádi pomůžeme.