V našem portálu Metodiky EG jsme založili novou sekci a to Oblast Bezpečnost. A hned je v ní první čerstvý dokument. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zpracoval obecný metodický a návodný dokument Průvodce řízením dodavatelů ve vztahu k hodnocení rizik kybernetické bezpečnosti. Jak už sám jeho název napovídá, jedná se o průvodce problematikou povinností a závazků z oblasti řízení dodavatelů, což je jedna z klíčových oblastí dle legislativy kybernetické bezpečnosti, zejména zákona 181/2014 a vyhlášky 82/2018. Čtenář se tak dozví nejen vše o řízení dodavatelů a jeho významu pro snížení či eliminaci rizik bezpečnosti a nezákonného postupu povinného subjektu, ale také se dozví, jak má naplňovat související povinnosti a jak tuto oblast vlastně do svého řídícího procesu zahrnout.

dokument “Průvodce řízením dodavatelů ve vztahu k hodnocení rizik kybernetické bezpečnosti” naleznete na adrese https://www.nukib.cz/download/publikace/podpurne_materialy/Pruvodce-rizenim-dodavatelu-ve-vztahu-k-hodnoceni-rizik-KB.pdf