Opět přinášíme anotaci nového předpisu. Jde o Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, předkladatelem je Ministerstvo financí. Předpis je náhradou stávajícího zákona, kromě implementace směrnic EU ale také konečně digitalizuje celou agendu. MF si tím plní příslušné cíle z hlavního cíle Digitálně přívětivá legislativa z IKČR.

Digitalizace agent a jejich procesů ve veřejné správě s ohledem na obecnou legislativu, jako je například zákon o právu na digitální služby, většinou nevyžaduje větších změn právních předpisů. Ministerstvo financí přesto předkládá zcela nový zákon, který má nahradit stávající právní úpravu pojištění odpovědnosti za provoz vozidla. Jedním ze zásadních důvodů předložení nové právní úpravy je také úplná digitalizace celé agendy a všech jejich procesů a činností a přechod ze statických dokumentů na údaje evidované v příslušných informačních systémech

Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla si můžete prostudovat ve veřejné části VEKLEPu A tam také můžete průběžně sledovat stav jeho projednávání.