ARES je Administrativní registr ekonomických subjektů, což má být informační systém pro veřejný přístup k údajům o právnických subjektech a všech dalších ekonomických subjektech v ČR. MF spustilo na adrese ares.gov.cz prý pilotní provoz nové verze ARES, samozřejmě stávající verze funguje i nadále. MF se chlubí několika věcmi, třeba příslušnostní k nové doméně gov.cz, což je chválihodné. Ale zároveň chvála zde končí.

Celý systém je polofunkční, neodpovídá závaznému Design systému ČR, stran přístupnosti je to vyložený nedodělek a mnohdy ani nezobrazuje to co má. Zkrátka tak trochu technologický a frontendový paskvil, který je někde dokonce horší než stávající verze ARES.

MF říká, že jde o pilotní provoz, což mimochodem také není pravda. OHA totiž neeviduje informace správce tohoto systému o fungování ve zkušebním provozu dle příslušných povinností stanovených správci v Zákoně o informačních systémech. Tedy o pilotní provoz nejde a jakékoliv výmluvy na nedodělky neplatí. Zamrzí zejména postoj správce, který i protizákonnost (porušení povinností třeba dle zákona 99/2019) omlouvá pilotním provozem aplikace. MF tedy předložilo veřejnosti nedodělek s tím, že zákonem se bude zabývat až někdy až se jim bude chtít, to není zrovna dobrá vizitka digitalizace v resortu financí, bohužel.