Vůbec prvním návrhem zákona, který předkládá Digitální informační agentura je novela zákona 111/2009, kterou se sjednocuje správa základních registrů (s výjimkou RUIAN) do agentury. Navrhovaná právní úprava mění správcovství základního registru obyvatel, jehož správcem bude namísto Ministerstva vnitra nově Digitální a informační agentura, a základního registru osob, jehož správcem bude namísto Českého statistického úřadu nově rovněž Digitální a informační agentura.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony si klade za cíl nejen sjednotit správu tří ze čtyřech základních registrů, ale tí. také ušetřit nemalé peníze a zjednodušit financování provozu a rozvoje. A to registry potřebují jako sůl.