Opět přinášíme anotaci nového předpisu. Jde o Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů, předkladatelem je Digitální a informační agentura. Kromě změn souvisejících se zvýšení bezpečnosti celého systému se mění také části týkající se povolených datových formátů, které budeme moci datovou zprávou zaslat. Přichází oblíbený formát datové výměny JSON a nově bude možné obsah zprávy v přípustných formátech také komprimovat standardem ZIP. S přibývající digitalizací důkazních prostředků bude také možné a přípustné zasílat datovou zprávou videa a to ve formátech MPEG a HEIC A Souhrnná velikost jedné datové zprávy bude moci být od ledna až 100 MB.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů si můžete prostudovat ve veřejné části VEKLEPu A tam také můžete průběžně sledovat stav jeho projednávání.