Opět přinášíme anotaci nového předpisu. Jde o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, předkladatelem je Digitální a informační agentura. Tento návrh zákona řeší zavedení elektronické ho dokladů totožnost ti jako ekvivalentu občanského průkazu a upravuje celou řadu právních předpisů v souvislosti s možností či nutností prokázání totožnost ti tímto novým elektronickým dokladem.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony si můžete prostudovat ve veřejné části VEKLEPu A tam také můžete průběžně sledovat stav jeho projednávání.