Sharepoint je na hodně úřadů, nicméně zdaleka se nevyužívá jeho plný potenciál. Ve spolupráci s Microsoftem ČR a dalšími partnery znalými těchto technologií v rámci EGdílny pod vedením SystemBoostu vytváříme rozsáhlé ale praktické metodické a návodné dokumenty pro zvýšení potenciálu používání Sharepointu zejména pro jednoduše nasaditelné a realizovatelné úlohy. Existuje mnoho robustních řešení vystavěných nad Sharepointem, těm se ale věnovat nechceme, naopak se chceme věnovat těm úlohám, které dosud nejsou pokryty dodavatelským trhem a nebo se dají v úřadu nejlépe realizovat vlastními zdroji.

Našim cílem je úřadům poskytnout stravitelnou formou podklady pro větší využití Sharepointu a tím omezit nutnost nakupování si jednoúčelových aplikací, které si sami úřady mohou technologiemi Microsoftu udělat.

Prvními praktickými výstupy jsou dva návody na tvorbu užitečných evidemcí pro koncepční řízení ICT v úřadu, podle kterých lze evidence rychle vytvořit. dokument Dokumentace pro Katalog záměrů IK ve SharePointu a dokument Dokumentace pro Evidenci aplikací ve SharePointu jsou návody na sestavení evidencí s využitím seznamů ve SharePointu.

Teoretické řeči o tom, co všechno to umí jsou sice hezké, ale my chceme ukázat, jak ty funkce používat prakticky a aby byly hned vidět výsledky a třeba to bude i inspirace.

A během pár týdnů se můžete těšit na další výstupy projektu.