S přechodem působnosti v oblasti eGovernmentu z Ministerstva vnitra na Digitální a informační agenturu se postupně mění i související zdroje. Jedním z nich je GitHub organizace a GIT repozitáře týkající se otevřených dat a formálních norem.

Nová adresa repozitáře k otevřeným formálním normám je nyní

https://github.com/datagov-cz/otevrene-formalni-normy

Webové stránky na adrese https://ofn.gov.cz pochopitelně zůstávají beze změny, ale kdo používá (správně) odkazování na zdrojové soubory v GITu, musí si změnit svoje URL adresy.