V rámci rozšiřující znalostní báze Národní architektury vydal Odbor hlavního architekta pokyny k tomu jak nepoužívat datové schránky jako metodu pro přihlašování do informačního systému a portálů ve veřejné správě. Řada úřadů totiž ignoruje povinnost využívat pro přihlašování A autentifikaci klienta vůči jejich systému výhradně kvalifikovaný systém podle příslušného zákona o elektronické identifikaci a místo toho zneužívá funkcionalit Informačního systému datových schránek. Tento postup je protizákonný a protože se nedaří úřady přesvědčit o narovnání tohoto stavu dobrovolně, byly vydány pokyny k tomu, jak využívat přihlášení a identifikaci klienta při elektronické komunikaci.

Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů jednoznačně všem úřadům připomíná, že jediný způsob, jak podle zákona zacházet s elektronickou identifikací klienta jako fyzické osoby je postupovat podle zákona o elektronické identifikaci. Má se tedy využít kvalifikovaný systém elektronické identifikace. Jakýkoliv další způsob a postup pro přihlašování klientů je protizákonný a to se všemi důsledky z toho plynoucí jak pro úřad, tak pro samotného klienta.

Je jistě třeba, aby to úřady začaly brát vážně, kladl se na to důraz i na posledním jednání PS architektury RVIS, kde na to OHA důrazně upozornil.