Digitální a informační agentura poskytuje informaci o stavu implementace Zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby (dále ZoPDS). 30. září 2023 skončila první etapaRoadMap připravená Digitální a informační agenturou.

  • Byl vytvořen interní pracovní tým ZoPDS, zahrnující odbor Hlavního architekta, legislativy , eGovernmentu.
  • Během šesti měsíců po založení Digitální a informační agentury (DIA) se v rámci první etapy RoadMap ZoPDS podařilo vytvořit externí pracovní tým expertů z jednotlivých ministerstev a úřadů (MD, MF, MSp, MŠMT, MŽP, ÚOHS, ČTÚ, ČÚZAK, ÚPV, NÚKIB, ÚDHPSH) a ten připravil návrhy implementace jednotlivých povinností.
  • Celkem bylo realizováno 8 videokonferencí, kterých se zúčastnilo 560 uživatelů.
  • Definovaly jsme minimální požadavky naElektronické formuláře a Samoobslužné portály_._
  • V rámci pracovních týmů byly vydefinovány metriky, které umožňují sledovat stav zavádění ZoPDS.
  • Podařilo se nám zajistit prodloužení IROP 9. Připravili jsme podklady formuláře OHA avzorový model. Podklady lze použít i pro IROP 10.https://archi.gov.cz/znalostni_baze:vzorove_zadosti](https://archi.gov.cz/znalostni_baze:vzorove_zadosti)
  • Řadu informací můžete najít v populárně zaměřených článcích.

Pokud vás zajímá celá problematika, můžete se podívat na podklady pro školení ZoPDS.__

Připravili jsme školicí texty pro MVČR.

Pro uživatele, kteří budou zveřejňovat služby do Katalogu služeb v rámci vlastních portálů jsme připravili Návod API ke Katalogu služeb.

V rámci první etapy naší cesty jsme také vydefinovaly hlavní priority. Jako zásadní vzniká potřeba řešit popis jednotlivých služeb v Katalogu služeb a zveřejňování formulářů pro přenesenou působnost obcí. 6253 obcí, 608 měst, 205 obcí s rozšířenou působností, 77 okresů, 14 krajů se potřebuje připravit na to, že veškerý popis služeb včetně elektronických formulářů řeší ohlašovatel agendy. Jednotlivé služby tak musí zapracovat do svých samoobslužných portálů a doplnit o informace jako je otevírací doba, adresa či telefonní kontakt. Podklady k tomuto tématu naleznete zde: Samospráva.__

V Rámci druhé etapy už je potřeba se soustředit nejen na popis služeb ale začít připravovat realizaci samoobslužných portálů a elektronických formulářů. Především je potřeba zmapovat data chybějící pro naplnění práva na využívání informací a prokázání právních skutečností.

Digitalizace a implementace ZoPDS je určitě cesta správným směrem, jak ukazuje i analýza eGovernment Benchmark.

Tomáš Šedivec, Digitální a informační agentura