Zákon o právu na digitální služby je jedním z klíčových zákonů digitalizace veřejné správy. Přináší nejen konkrétní Práva klienta ze zákona o PDS s podrobnostmi, ale především povinnosti tato práva umožnit. To znamená, že celá veřejná správa se novému principu právo na digitální služby musí přizpůsobit a to poměrně rychle, neboť některá klíčová ustanovení tohoto zákona jsou již dávno v platnosti. Tedy takové ty řeči, že se dá počkat až do roku 2025 jsou samozřejmě naprostý nesmysl. Také my se této oblasti věnujeme a snažíme se postupně vytvářet nějaké podklady pro úřady, jako je například naše komplexní prezentace Právo na digitální služby v úřadu Anebo celá sekce Právo na digitální služby věnovaná této problematice v rámci naší znalostní architektury.

Pochlapila se ale i Digitální a informační agentura, ta má nastarosti koordinaci naplňování tohoto zákona v prostředí informačních systémů veřejné správy A řeší také přesah v rámci plnění povinností souladu s informační koncepcí České republiky a další. V rámci přípravy na implementaci práva na digitální službu vydává Digitální a informační agentura jako výstup pracovní skupiny, jejímiž jsme také členy, podkladové dokumenty pro návod na řešení jednotlivých paragrafů zákona, tedy jednotlivých práv klienta.

Na oficiálním webu národní architektury jsou jednotlivé dokumenty ve formátu Wort publikovány v rámci části Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby z NAEG Ale otevírání jednotlivých dokumentů v textovém editoru není úplně přehledný způsob prezentace. Proto jsme se s autory domluvili A publikujeme tato implementační doporučení v rámci metodick a to samostatné sekcistránka Implementační doporučení k zákonu o právu na digitální služby kde jsou textem a odkazy propojeny také s ostatními metodikami či dalšími metodickými dokumenty. Jsou také zahrnuty jako části v příslušné sekci Wiki znalostní architektury. V tuto chvíli jsou k dispozici dokument Návrh implementace § 4 ZoPDS Právo činit digitální úkon a souvisejících povinností , dokument Návrh implementace § 5 ZoPDS Právo na osvědčení o digitálním úkonu a souvisejících povinností , dokument Návrh implementace § 6 ZoPDS Právo na nahrazení podpisu a souvisejících povinností , dokument Návrh implementace § 7 ZoPDS Právo na využívání údajů a souvisejících povinností  a dokument Návrh implementace § 9 ZoPDS Právo na prokázání právní skutečnosti a souvisejících povinností. Implementační návrhy k ostatním paragrafům se nyní připravují v rámci pracovní skupiny a budou publikovány až budou schváleny Radou vlády pro informační společnost. Pak je pochopitelně přidáme i my do svých zdrojů.