V rámci naší práce máme také projekt webové poradny a to na adrese egdilna.cz/poradna, kde se postupně jak přicházejí snažíme zodpovídat dotazy a problémy, na které jinde odpovědi nejsou a nebo alespoň odkázat na správné odpovědi na jiných místech. A nyní jsme na přání zřídili novou sekci Pereme se s elektronickým zdravotnictvím, která bude určena zejména pro zdravotnická zařízení. Poskytovat poradenství v oblasti eHealth pacientům v tuto chvíli nemůžeme, neboť na to nemáme kapacity, ale pro účastníky celého kolotoče z druhé strany jsme tu připraveni pomáhat.

První článek v poradně má delší ale výstižný název [Do naší nemocnice dorazily nějaké datové zprávy o jakýchsi rolích v agendách a o nutnosti zřídit si JIP, co to je a co a proč máme dělat? Poradna EGdílny](http://www.egdilna.cz/poradna/nemocnice-datovka-jip-co-s-tim/). A proč jsme ho napsali? Do nemocnic totiž v lednu dorazila zpráva, že ať se nebojí a nic neřeší, že se jich takzvaný JIP (Jednotný identitní prostor) netýká a nikdy týkat nebude. To je ostatně dosud napsáno na oficiálním webu NCEZ na stránce [Připojení nemocnice na NIA Národní centrum elektronického zdravotnictví](https://ncez.mzcr.cz/cs/aktuality/pripojeni-nemocnice-na-nia). No ale nikdy neříkej nikdy, teď je vše jinak a do nemocnic dorazila datová zpráva s trochu zmatečným pokynem vytvořit si účet svého administrátora v JIP/KAAS. Popravdě řečeno, NCEZ to mohlo v datové zprávě vysvětlit i líp a tak jsou příjemci spíš zmatení. A obrátili se nezávisle na nás, jestli bychom jim to nepřeložili do lidštiny. My se o to pokusili a tím jsme založili i onu novou sekci, která jistě nezůstane dlouho jen s jedním dotazem.

Snad jsme k celé věci dokázali přispět. Posuďte sami.