Do meziresortního řízení dorazil nový Návrh zákona o matrikách především legislativně zakotvuje centralizovaný Matriční informační systém a specifikuje co bude takzvaná elektronická matrika dělat. Jde o jeden z klíčových systémů a o jednu z klíčových dosud nedigitalizovaných agend, takže už bylo na čase. Uvidíme, jak to bude vypadat po schválení.